Stallknecht, Gustav

Stallknecht, Gustav

» ??? (A ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (A ) (Unbek. Pers. melden!)

Morgenthal, Heinrich

Morgenthal, Heinrich

» ??? (B ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (B ) (Unbek. Pers. melden!)

Hiebenthal, Walter

Hiebenthal, Walter

Schwöbel, Reichard

Schwöbel, Reichard

» ??? (D ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (D ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (E ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (E ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (F ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (F ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (G ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (G ) (Unbek. Pers. melden!)

Gerstenberg, Erich

Gerstenberg, Erich

Hiebenthal, Dora (geb. Rode)...

Hiebenthal, Dora (geb. Rode)

Stallknecht, Pauline

Stallknecht, Pauline

Ehrenberg, Karl

Ehrenberg, Karl

Zierski, Karl

Zierski, Karl

Stallknecht, Hertha (geb. We...

Stallknecht, Hertha (geb. Wehr)

» ??? (J ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (J ) (Unbek. Pers. melden!)

Staub, W. (geb. Jost)

Staub, W. (geb. Jost)

Birkl, Guste

Birkl, Guste

» ??? (L ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (L ) (Unbek. Pers. melden!)

König, Rosa

König, Rosa

Ehrenberg, Robert

Ehrenberg, Robert

» ??? (N ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (N ) (Unbek. Pers. melden!)

Vogler, Gertrud

Vogler, Gertrud

» ??? (O ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (O ) (Unbek. Pers. melden!)

Schwöbel, Jenny

Schwöbel, Jenny

» ??? (Q ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (Q ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (R ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (R ) (Unbek. Pers. melden!)

01.01.1970 01:32:38