Stallknecht, Gustav

Stallknecht, Gustav

» ??? (A ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (A ) (Unbek. Pers. melden!)

Morgenthal, Heinrich

Morgenthal, Heinrich

Eisenberg, Mathilde geb. Him...

Eisenberg, Mathilde geb. Himmelmann

Hiebenthal, Walter

Hiebenthal, Walter

Schwoebel, Reichard

Schwoebel, Reichard

» ??? (D ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (D ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (E ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (E ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (F ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (F ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (G ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (G ) (Unbek. Pers. melden!)

Gerstenberg, Erich

Gerstenberg, Erich

Hiebenthal, Dora

Hiebenthal, Dora

Stallknecht, Pauline

Stallknecht, Pauline

Ehrenberg, Karl

Ehrenberg, Karl

Zbierski, Karl

Zbierski, Karl

Stallknecht, Hertha (geb. We...

Stallknecht, Hertha (geb. Wehr)

» ??? (J ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (J ) (Unbek. Pers. melden!)

Staub, W. (geb. Jost)

Staub, W. (geb. Jost)

Birkl, Guste

Birkl, Guste

» ??? (L ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (L ) (Unbek. Pers. melden!)

Koenig, Rosa

Koenig, Rosa

Ehrenberg, Robert

Ehrenberg, Robert

Eisenberg, Fritz

Eisenberg, Fritz

Vogler, Gertrud

Vogler, Gertrud

» ??? (O ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (O ) (Unbek. Pers. melden!)

Schwoebel, Jenny

Schwoebel, Jenny

» ??? (Q ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (Q ) (Unbek. Pers. melden!)

» ??? (R ) (Unbek. Pers. melden!)

??? (R ) (Unbek. Pers. melden!)

1958 / Kreisstrasse / Kirmes